Walt Disney metoden: En realistisk kreativ teknikk

En ny kreativ teknikk for å bekjempe mangel på gode ideer. Vi presenterer Walt Disney-metoden!  

Walt Disney metoden: En tilnærming

Walt Disney; skaperen av Mikke Mus og Donald Duck. Hans suksess er ubestridt, og her er noe av årsaken: Walt Disney var ikke bare en kreativ dagdrømmer som hadde noen gode ideer. Disney var en realist og den hardeste kritikeren av sine egne ideer. Og som vi alle vet, hans ideer ble stor suksess!

Forfatter og trener Robert B. Dilts har utviklet en kreativ teknikk etter Walt Disney-metoden. Denne teknikken skal hjelpe en liten gruppe på 4-6 personer til å utvikle nye ideer og løsninger. Deltakerne må ta på seg tre roller som Walt Disney brukte under sin kreative prosess.

I rollen som drømmer kunne han virkelig utfolde seg kreativt. I neste fase var han en komplett realist og gransket sine egne ideer for å sjekke om de var mulige. Til slutt spilte Disney rollen som den stolte kritikeren. Gir de realistiske ideene noen mening? Trenger jeg virkelig dem? På den måten kunne Disney se sine ideer fra ulike perspektiver.

Dilts Walt Disney-metode hjelper deltakerne til å ta på seg nettopp disse tre rollene. På denne måten sørges det for kreativ frihet og en solid vurderingsskala som til slutt fører til ideer og tiltak som kan implementeres.

Hvordan fungerer Walt Disney metoden?

Walt Disney metoden

Hvorfor bør du bruke Walt Diney metoden?

Fremfor alt kan Walt Disney-metoden hjelpe når teamet sitter fast i en kreativ død eller har liten tid til å utvikle nye ideer. Den største styrken er likevel resultatet: Deltakere føler seg i stand til å se alle sidene ved ideen. Samtidig må de spille alle rollene. I motsetning til brainstorming eller brainwriting, går dette langt over å komme på gode ideer, fordi Walt Disney-metoden også legger ideene til test. På denne måten genereres ideelt effektive løsninger på kort tid.

Team & Transformasjon