A man is using his smart watch

Tingens internett blir mulighetenes internett

IoT, tingenes internett, er i hjemmene våre, optimerer produksjons- og logistikkprosesser (Industri 4.0), endrer mekanismene i helsevesenet (Smart Health) og påvirker alternativene for mobilitet (Smart Mobility).

Tingenes internett er et av de mest brennhete temaene i diskusjonen om digitalisering. Mens noen møter de nye nettverksmulighetene med entusiasme, stiller andre seg svært skeptisk til hvor verdifull teknologien egentlig er. De fleste er likevel enig i at tingens internett kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Nettverket med enheter, eller ting, som er koblet til hverandre eller brukeren og utveksler data, kommer til å vokse. Det anslås at om bare to år kommer opptil 25 milliarder enheter verden over til å være koblet sammen. Det overordnede konseptet Industri 4.0 kommer til å skape intelligente produkter, som produseres i selvstyrte produksjonsprosesser. Thyssenkrupp Elevator har f.eks. utviklet den skybaserte vedlikeholdsløsningen MAX, som gjør forutsigende vedlikehold mulig og gjør heisene mer pålitelige og effektive. Maskinlæringsløsningen kan redusere heisenes nedetid betraktelig ved hjelp av diagnostikk i sanntid. MAX gjenkjenner vedlikeholdsproblemer før de oppstår, og serviceteknikerne varsles i god tid slik at de kan skifte ut slitte komponenter og systemer.

Tingenes internett: Ubegrensede muligheter for små-og mellomstore bedrifter #jobwizards #kmblogg https://job-wizards.com/no/tingens-internett-blir-mulighetenes-internett/

klikk for å twitre

Mulighetene som Tingens internett fører med seg

Hvilke muligheter gir Tingenes internett små og mellomstore bedrifter til å jobbe videre med digitalisering på en positiv måte?

Øke produktiviteten: Produksjonsprosessene kan utføres mer effektivt, f.eks. når ansatte på produksjonsavdelingen utstyres med databriller eller mobile enheter for å redusere feilprosenten. Med databriller kan de ansatte få informasjonen som trengs med et blikk, bokstavelig talt, i stedet for å bla seg møysommelig gjennom instruksjonsbøkene til enhetene og maskinene.

Møte kundens forventninger: Tingenes internett gjør det mulig å justere servicestrategiene dine slik at de imøtekommer kundenes økende forventninger. Konseptet er ikke nytt. Helt tilbake i 1962 utviklet Rolls-Royce konseptet «power by the hour» for flyturbiner. I dette systemet faktureres flyprodusenten for driftstimene til hver enkelt motor. Turbinene tilhører fortsatt Rolls-Royce, som også utfører service og vedlikehold. Inntektene genereres gjennom registreringen av antall driftstimer.

Skille seg ut fra konkurrentene: Caterpillar har utviklet en plattform som kombinerer servicedokumentasjon og sensordata i sanntid. Resultatet er utvidet virkelighet og relevante instruksjoner for serviceteknikerne på stedet.

Bedre salgsargumenter: Salgsargumentene for et bestemt produkt kan demonstreres mer effektivt med ytelsesdata i sanntid. Nye ideer for markedsføring av bestemte produkter kan også utarbeides med disse dataene.

Tilpasset kundekommunikasjon: Evalueringen av data generert av tingenes internett gjør det mulig å bruke rett informasjon til rett tid for å gi kundene skreddersydde tilbud – enten det handler om å velge riktig øyeblikk, eller komme med et bestemt tilbud.

Utvikle nye strategier: Et av de viktigste kjennetegnene ved IoT-enheter er evnen til å registrere data med smartsensorer og overføre dem via internett. Suksessen videre avhenger av hvordan bransjen og bedriftene håndterer informasjonen som IoT-enhetene innhenter. Strategien og beslutningene i hvert selskap støttes av data, f.eks. for å informere de forsyningsansvarlige om sikkerhetshull eller ineffektive prosesser i leveringskjeden. Takket være mer detaljerte resultater kan bedriftene få bedre innsikt i prosessene og produktene enn noen gang.

Nødvendig kompetanse

Samarbeid på tvers av avdelinger: Tingens internett fører til at markedsavdelingen spiller en sentral rolle i håndteringen av kundeforholdet. De ansvarlige kan bruke de innhentede dataene for å se hvilke kunder som reagerer på den aktuelle kommunikasjonskampanjen, og dermed raskt justere tilnærmingsmåten ved behov. Samarbeidet på tvers av avdelingene i bedriften gjør det lettere å samle kompetansen og nå felles mål. Dette styrker forholdet mellom markedsføring, IT, salg og kundeservice.

Revenue pportunities from the Internet of things

Det er mange muligheter knyttet til Tingenes internett

Datakompetanse: For å kunne vurdere de ulike dataene fra tingenes internett så raskt som mulig (helst i sanntid) må de tekniske aspektene være på plass. Men det kreves ingen spesielle maskinvare-investeringer for f.eks. å koble sammen måleutstyr som ligger langt fra hverandre på lite tilgjengelige steder.
De ansatte må likevel ha den riktige ekspertisen, som ofte finnes i nye fagprofiler, f.eks. datavitenskap.

Fokus på IT-sikkerhet: Funksjonelle, lovende løsninger for bruk av tingenes internett krever omfattende sikkerhetsløsninger. Hvis de ikke finnes innad i selskapet, bør man se seg om etter en spesialisert partner. Økningen av tilgangspunktene i selskapets nettverk og delvis manglende sikkerhetsstandarder for IoT-enheter betyr sikkerhetshull rundt selskapene som har installert slike enheter. Produsentene av enhetene bruker ofte de samme førstegangspassordene for internettilgang som lett dekrypterbare standardinnstillinger, og dette åpner portene for potensielle hackere.

Mulige partnerskap: Industri 4.0 og tingenes internett krever bransjekunnskap som ikke finnes i alle bedrifter. Da er det smart å holde øynene åpne for partnere som håndterer kunnskapsoverføring, f.eks. som del av en digitaliseringsstrategi.

Djerve bedrifter: Entusiasmen for innovasjon som gror frem i bedriften, går hånd i hånd med usikkerheten for hvorvidt kundene lar seg overbevise like lett. I denne sammenhengen er det fornuftig å teste nye strategier gjennom prøving og feiling, og involvere brukerne og kundene helt fra starten. Selv om hver sektor har ulike utfordringer når det gjelder implementering av digitalisering, er den største fordelen tilgjengelig for alle: datainnsamling og analyse i sanntid. Dette skaper tjenester som aldri kunne ha eksistert uten tingenes internett.

Siste & Nyeste