two hands juggle colourful balls

God integrering av jobb og privatliv

Nye ansvarsområder på jobben og i privatlivet tvinger lederne til mer selvstyring. Det finnes fem handlingsområder for vellykket integrasjon av arbeid og privatliv.

Tid er en knapp ressurs, og ikke bare innen konsernledelse. Et meningsfullt privatliv krever også tid og oppmerksomhet. Harmonien mellom yrkesliv og privatliv er en av de største utfordringene dagens ledere står overfor, ettersom de to sonene smelter mer og mer sammen gjennom digitalisering og konstant tilgjengelighet til det virker umulig å skille dem fra hverandre. Ansatte og arbeidsgivere leter etter nye løsninger for å møte de økte kravene på arbeidsplassen og privatlivet.

Løsningen på problemene: Selvstyring!

Selvstyring betyr å lede deg selv for å styrke personligheten din gjennom intelligent selvadministrasjon. Det viktige for å oppnå god selvstyring i det daglige arbeidet er å oppnå så mye egenorganisering mulig. Integrasjon av arbeid og privatliv betyr å oppnå en fleksibel, dynamisk interaksjon mellom ulike områder i privatlivet og arbeidet. Med andre ord: Selvstyring for vellykket integrasjon av arbeid og privatliv betyr mye mer enn bare å bekymre seg over to svært adskilte sider av skalaen med «arbeid» og «privatliv». Ideen med balanse mellom arbeid og privatliv går ut fra at det er mulig å finne en harmonisk balanse mellom begge disse områdene. Men i dagens arbeidsliv blir det stadig tydeligere at det er vanskelig, eller til og med umulig, å finne en reell balanse mellom arbeid og privatliv.

Graphic with the european countries disposed bei the work-life-balance ranking

Vi snakker om integrering av jobb og privatliv, ikke riktig balanse.

Det nye konseptet bak integrasjon av arbeid og privatliv er mye mer fleksibelt. Integrasjonen innebærer aktiv veksling og interaksjon mellom ulike områder av arbeid og privatliv. De fem områdene nedenfor, som overlapper hverandre gjensidig, illustrerer noen av tingene som ledere bør være oppmerksomme på for å oppnå en vellykket integrasjon av arbeid og privatliv.

Handlingsområde 1. Karriere   

Dette området handler om å administrere bedriften og ta seg av din egen karriere. Det er viktig å erkjenne hvilke ansvarsområder du har som leder og hvilket stress som følger med. Du må redusere denne belastningen før den truer helsen og/eller ditt mentale velvære. Tidsstyring, tidsplanlegging og arbeidsflyt hører også hjemme i dette området.

Handlingsområde 2. Hjem     

Leder eller privatperson – i dag er nesten alle tilgjengelige hvor som helst og når som helst, så det er omtrent umulig å skille arbeid og privatliv skikkelig. De overlapper hverandre hele tiden: Vi sjekker e-posten kjapt på kveldstid og svarer kanskje også, så søker vi frem noen viktige fakta på nettet. For å være en smart egenleder er det viktig å sørge for at fordelene med denne nye fleksibiliteten ikke bare kommer arbeidslivet til gode, men at privatlivet og de andre handlingsområdene også tilgodeses.

Handlingsområde 3. Nettverksbygging          

Dagens ledere må ha et godt nettverk og tilknytning til fellesskapet, enten det er på sosiale medier, nettverk i bransjen eller arbeid i foreninger. Dette er en av de nye utfordringene lederne står overfor. Her trengs det fersk kunnskap, utveksling av erfaringer og gjensidig inspirasjon for å holde deg oppdatert. Som en del av selvstyringen er det viktig å huske at disse aktivitetene i seg selv krever tid, rom og energi. Tiden du investerer lønner seg: Til og med kontakter i ganske løse nettverk kan føre til nye, interessante tilbud og jobber. Nettverk kan også gi god støtte og være en interessant, inspirerende kilde til nye ideer og handlingsmåter.       

Handlingsområde 4. Helse

Digitalisering har økt innflytelse på helsen og det psykiske velværet vårt. Nok søvn er nøkkelen – seks timer er minimum. Kanskje du har lagt merke til hvor ofte du gjesper? Gjentatt gjesping kan naturligvis være et tegn på søvnmangel. Det er også viktig å ha en avslappende motvekt til arbeidet, f.eks. en hobby, trening eller sport – særlig under stressende prosjektfaser. Det finnes forskjellige apper som gjør det lettere å bli bevisst på sunn oppførsel, men når vi snakker om selvstyring, handler det først og fremst om å ta ansvar for egen helse og ikke delegere ansvaret til partneren eller familien.

Handlingsområde 5. Personlig utvikling / mentalt velvære

Mentalt velvære, humøret på arbeidsplassen, suksess og effektivitet henger sammen, og blir også tatt mer og mer på alvor i epoken preget av innovative smartklokker og kunstig intelligens. Det finnes allerede produkter som gir deg «Humørbarometer på håndleddet«, som f.eks. kan måle stressnivået ditt under møter. Hvis du ikke jobber i team, men styrer bedriften selv, er det ekstra viktig å ta vare på ditt eget mentale velvære for å unngå stress og overarbeid. Men det motsette kan også bli en utfordring: Pass på at du ikke begraves av rutiner og administrativt ansvar, og i stedet gi seg selv tiden og oppmerksomheten du trenger for å utvikle deg selv personlig, profesjonelt og menneskelig. Coaching og videreopplæring for ledere (med tema som tilbakemelding og selvstyring) kan bli en ny, viktig drivkraft på veien mot vellykket integrasjon av arbeid og privatliv.

NY trend: Selvstyring. Selvadministrasjon for suksessfull håndtering av jobb- og privatliv . #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/selvstyring-slik-virker-integrasjon-av-arbeid-og-privatliv/

klikk for å twitre

I

Fremtid & Kompetanse