Snacks in bowls

Mikrolæring – Lær deg mer i mindre porsjoner

Det finnes flere og flere artikler, blogger, videoer, verktøy og plattformer for utveksling av profesjonell kunnskap på nett. Effektiv læring er på moten – bli kjent med den nye trenden, mikrolæring for bedrifter.

Flere søkemotorer og relevante spørsmål kan gi deg svar innen minutter, selv sekunder i disse dager. World Wide Web blir smartere hver dag, med et enda bedre og omfattende spekter av kunnskap og tilbud. I tillegg til kurs som MOOCs (Massive Open Online Courses) and SPOCs (Small Private Online Courses), registrerer nettet en stor vekst av informative artikler, blogger, videoer, opplæringsmateriell, verktøy og plattformer for utveksling av kunnskap og erfaringer blant profesjonelle. E-læring, også kjent som online læring, er i vinden, og komplementerer tradisjonell utdannelse og opplæring  med innovative tilbud og læringsmetoder.

Formidling av kunnskap går nye veier og mikrolæring er i vinden. Det er tid for mindre porsjoner med faglig påfyll #jobwizards https://job-wizards.com/no/laering-i-mindre-porsjoner/

klikk for å twitre

Makrolæring eller mikrolæring? Det er spørsmålet!

Ledelseseksperten Josh Bersin fra California, har observert den raske utviklingen av det digitale utdanningslandskapet. Hans separering mellom makro- og mikrolæring er interessant. Observasjonene hans er at makrolæring baserer seg på å lære noe nytt fra eksperter på et kurs, seminar og  workshop gjennom flere timer, dager, uker eller selv måneder. Mikrolæring fokuserer på ønsket om å tilegne seg kunnskap, brukerstøtte eller kortvarig assistanse raskt og effektivt. Opplæringsguider, videoer, verktøy, artikler og tips er etterspurt – små porsjoner av kunnskap som kan oppdrives i løpet av minutter samt utformet på en enkel måte slik at det enkelt og effektivt kan konsumeres.

Sirkler med makrolæring og sirkler med mikrolæring

Forskjellen på mikro- og makrolæring

Mikrolæring for bedrifter – kunnskapsledelse med en morsom faktor

Her er et eksempel fra den Kanadiske mikrolæringsplattformen Axonify, som utviklet et innovativt kunnskapsspill innen logistikk for det Amerikanske selskapet Walmart. Hensikten med dette var å redusere risikoen for ulykker ved på- og avlessing av varer, og samtidig styrke sikkerhetsreglene hos selskapet. Man kan få tilgang til spillet over hele USA over 150 distribusjonssentere. Rundt 75.000 ansatte kan logge inn på Axonify plattformen et par minutter i arbeidstiden og svare på sikkerhetsspørsmål. Det blir gitt tilbakemelding på spørsmålene fortløpende, mens spillet er i gang. Mikrolæring med en morsom vri har blitt godt mottatt av ansatte. I gjennomsnitt, har rundt 90% benyttet muligheten, og siden har tallet på ulykker blitt redusert betydelig. Så mye som 55% færre «sikkerhetsulykker» ble registrert og 72% av kollegene og ansatte følte seg tryggere på jobb. Dette eksempelet viser hvordan interne jobbplattformer, definerte prosjekter eller problemer kan tilby innovative muligheter til å lære av og fra hverandre på en enkel og rask måte, selv i store grupper eller bedrifter.


Inspirerende: E-læring genererer positive læringserfaringer

Det er ingen tvil. Nye former for kunnskapsledelse og underholdende opplæring innen bedrifter har et stort potensiale – med utgangspunkt i at læring kan være «lekende lett». Firmaer sparer ikke bare tid og penger ved å benytte seg av smarte, behovsrettede E-læringsformater. Ansatte blir også motivert og oppfordret til å sette seg inn i nytt innhold, nye fakta og informasjon, eller friske opp eksisterende kunnskap, slik som førstehjelp. De små påfyllene av kunnskap bidrar til interessante diskusjonstemaer. På en aktiv måte gjennom mikrolæring kan både ledere og andre ansatte dra nytte av ny kunnskap, nye prosesser og metoder innen firmaet.

Bedrift & Kultur