Jobbrotasjon. Din tur til å skinne!

Rutine på jobb gir en følelse av sikkerhet og forutsigbarhet. Men det kan også bety stagnasjon og monotoni. Konsentrasjon kan synke og det blir gjort feil. Jobbrotasjon styrker og utvikler dine ansatte. Men før du foretar en fullstendig omorganiserer i bedriften din, les gjennom disse forskjellige metodene.

Metoder for jobbrotasjon:

  • Et trainee-program fungerer på samme grunnlag som jobbrotasjon. Traineer går gjennom de forskjellige avdelingene og områdene i en virksomhet, og blir kjent med så mange prosesser, krav og prosedyrer som mulig på kort tid.
  • Jobbskygging betyr at nye ansatte følger med erfarne kolleger som skygger. De ser på dem mens de jobber, noe som hjelper dem å lære mye raskere.
  • I bytte-metoden bytter ansatte ansvar og oppgaver i en bestemt tidsperiode. Dette er den reneste formen for stillingsrotasjon. Når du bytter, er det viktig at deltakerne har samme nivå av erfaring og kvalifisering.
  • Prosjektarbeid er også en form for stillingsrotasjon. I et prosjekt jobber team med utvalgte ansatte sammen. Oppgaven de påtar seg kan være i området de er vant til å jobbe i, men kan også involvere andre områder.
  • Jobb-besøk er et eksempel på en mindre kjent form for stillingsrotasjon der en ansatt for eksempel påtar seg 80 prosent av en ny stilling og beholder 20 prosent av sin gamle.

 

Jobbrotasjon med mer ansvar

Ved jobbutvidelse vokser omfanget av oppgaver. Jobberikelse innebærer også nye oppgaver, men disse har en ny kvalitet. De er mer sammensatte og krevende. For eksempel kan ansatte gis mer ansvar eller kan ta ledelsen i en gruppe. Dette gir dem opplevelse.

Fordeler med jobbrotasjon

Jobbrotasjon forbereder de ansatte på kommende krav og gjør det mulig for bedrifter å fylle stillinger med riktig kompetanse. Men jobbrotasjon møter også skepsis.

Jobbrotasjon avlaster alle som gjør hardt fysisk arbeid. Dette gjelder eldre ansatte i fabrikker og i bransjen. Det hjelper til med å forhindre fysisk overbelastning. Hvis stillingsrotasjon er koblet til nye oppgaver og utfordringer, gir dette mer variasjon og større motivasjon. Men dette fungerer bare hvis aktivitetene gir enkeltpersoner mer ansvar.

Jobbrotasjon er en god måte å implementere livslang læring i et selskap. Alle som deltar vil glede seg over mer fleksibelt og variert arbeid.

Hva skjer i andre avdelinger? Hvordan er det å jobbe der? Ny tilnærming til arbeid som læres av ansatte når de skifter arbeidsplasser, hjelper også en virksomhet til å fylle mangler i kunnskap når ansatte slutter.

Ulemper med jobbrotasjon

  • Noen ansatte kan bli fristet til å misbruke tilliten som er plassert i dem.
  • Ikke undervurder tiden stillingsrotasjon tar. Ansatte som skifter stilling med jevne mellomrom, må lære seg mye på nytt. Å forklare arbeid, vise prosedyrer og sjekke dem tar tid og reduserer produktiviteten.
  • Endring kan oppleves voldsomt – for selskapet og for de ansatte. Nytt ansvar, nye prosedyrer og nye krav bringer utfordringer som ikke alle kan takle med en gang.
  • Opplever du rotasjon som tap av makt eller kontroll hvis en kollega begynner å gjøre jobben din med en gang? Vil dette påvirke din lojalitet og autoritet? Ikke undervurder dette aspektet. Du bør diskutere emnet i teamene dine før du velger stillingsrotasjon.

Vær forsiktig så du ikke bryter loven når du roterer. Akkurat som du trenger førerkort for å kjøre bil, er det aktiviteter på jobb som krever opplæring, fullførte kvalifikasjoner og forkunnskaper.

Just do it!

Men fordelene oppveier som regel ulempene. Bare prøv ut jobbrotasjon. Velg et område av virksomheten din og begynn. Hvis du følger rådene våre, vil du synes det er veldig enkelt å implementere.

Team & Transformasjon