Industry 4.0: Illustrations shows fear of keeping control of their jobs in times of digitisation

Industri 4.0: fra IT-slave til kaptein

Arbeidslivet forandrer seg raskt. Pessimistene spår at roboter snart kommer til å bestemme farten. Industripsykolog Sibylle Bräuer snakker om redselen for å bli teknologislaver, og mener alle kan utnytte mulighetene innen digitalisering.

Industripsykolog Sibylle Bräuer

Industripsykolog Sibylle Bräuer

Industripsykolog Sibylle Bräuer har jobbet som karriererådgiver for ledere i mange år, og har vært ansatt hos P4 Career Consultants og von Rundstedt, for å nevne noen. Hun møter endringene i arbeidslivet og de nye kravene som stilles til attraktive ansatte. 

(Bilde: Frank Krems)

ibylle Bräuer – Industrial psychologist

Telefonsentre med automatiske telefonkøer, som det er umulig å komme forbi. Logistikkmaskiner som bestemmer farten til de ansatte for hvilke varer de skal hente fra bestemte hyller. Det er lett å føle seg maktesløs som menneske under slike forhold.

Sibylle Bräuer:
Det er helt sant. For øyeblikket er det en overflod av nyutviklinger, innovasjoner og alternativer for selskaper og kunder. Stemmestyrt assistanse og intelligent datainnhenting, dataevaluering og digitalisering har faktisk stort potensial for alle slags optimeringer. For at folk ikke skal føle seg små og udugelige blant intelligente maskiner, roboter og algoritmer, er det viktig at de føler mestringstro på arbeidsplassen.

Hva betyr «mestringstro», egentlig?

Sibylle Bräuer:
Mestringstro er troen på at du klarer å lære noe eller utføre en bestemt oppgave. På denne måten både opplever og har jeg som person en konkret mulighet til å påvirke spesifikke ting, f.eks. på arbeidsplassen.

Så mestringstro er en viktig drivkraft for å lykkes i arbeidslivet?

Sibylle Bräuer:
Ja, nettopp. Denne overbevisningen varierer i styrke fra person til person, og forskning har vist at det er sammenheng mellom sterk mestringstro og suksess. Hvis jeg er overbevist om evnene mine, blir jeg mer selvsikker og modig og trives med å forme ting på en aktiv måte. Disse egenskapene etterspørres stadig mer. Hvis maskiner, roboter og kunstig intelligens tar over mange av oppgavene våre, kan og bør vi som mennesker ta på oss nye, annerledes oppgaver.

Men er det så lett, da? Trengs det ikke digitale ekspertkunnskaper også?

Sibylle Bräuer:
I dag snakker vi om digital analfabetisme. Personer med digital kompetanse kan håndtere og kommunisere ved hjelp av ulike enheter, som datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner osv. Høyere digital kompetanse innebærer evnen til å endre programmer eller til og med skrive dem selv. Flere milliarder brukere er allerede digitalt aktive i privatlivet.

Og hva er situasjonen i det nye arbeidslivet?

Sibylle Bräuer:
Her er det også mange imponerende eksempler på hvordan arbeid og oppgaver optimeres gjennom digitale prosesser. Tenk på store maskiner som registrerer temperatur, fuktighet og mange andre data under innhøsting for å beregne og implementere den ideelle behandlingen av de innhøstede produktene. Medisinsk utstyr som registrerer data og gir diagnose i én prosess. Eller som utfører kompliserte inngrep mer presist og varsomt enn kirurger.

Pessimistene forventer av jobbene overtas av roboter og algoritmer. Optimistene setter pris på de nye innovasjonene og bruker dem.

Sibylle Bräuer

Betyr det at vi kommer til å stole mer og mer på maskiner, roboter og algoritmer i fremtiden?

Sibylle Bräuer:
Vi bør ikke stole på dem, vi bør heller bruke dem aktivt. Ekspertene har mange vidt forskjellige meninger og scenarioer for hvor raskt og omfattende den digitale revolusjonen skrider frem og hvilke konsekvenser den får for folk. Alle som klorer seg fast i den analoge verden, oppdager snart at de ikke lenger klarer å henge med i arbeidslivet. Eller det sosiale livet, for den saks skyld. Folk som ikke bruker smarttelefon i dag, godtar at de har en svært begrenset sosial sirkel.

Hva bør dagens ledere være spesielt oppmerksomme på sett fra et psykologisk ståsted?

Sibylle Bräuer:
Selv om det er fristende å holde fast på det gamle og velkjente (fordi ingen vet nøyaktig hvor de store, digitale endringene fører oss), er det ekstremt viktig å forholde seg til de nye digitale utfordringene. Lederne bør først og fremst oppmuntre og hjelpe de ansatte til å utvikle digitale ferdigheter. Og naturligvis holde seg selv oppdatert også.

Hva om jeg har hatt lite tid og muligheter til å gjøre dette frem til nå?

Sibylle Bräuer:
Da er tiden inne. Den gode nyheten er at du kan bli involvert når som helst – uansett kunnskapsnivået du har i dag. Den digitale verden er tross alt ikke trolldom. Selv om du ikke forstår så mye akkurat nå, bør du ikke bli skremt av begreper som «stordata» og «Industri 4.0». Du bør heller innse at du allerede er digitalt aktiv i privatlivet. På internett er det mange muligheter til å bedre ferdighetene dine på eget initiativ, f.eks. gjennom ulike e-læringsprogrammer, veiledninger eller BarCamp. Det viktige er ikke å gi opp når du beveger deg inn på nye områder, og stole på at du klarer å finne ut hva som hjelper deg videre.

Hvilken kunnskap kan hjelpe meg i morgendagens arbeidsliv?

Sibylle Bräuer:
Det handler mindre om spesifikk kunnskap og mer om å være klar til å lære nye ting, erobre digitalt terreng og, f.eks. som et første trinn, bli kjent med og bruke tverrfaglig og bransjespesifikk informasjon og plattformer, som allerede er tilgjengelig på nettet. Ønsket om å lære er det viktigste grunnlaget for å forbli aktiv, engasjert og kunne bruke de digitale muligheten som er tilgjengelige i dag.

Arbeidslivet forandrer seg raskt. Pessimistene spår at roboter snart kommer til å bestemme farten. #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/industri-4-0-fra-it-slave-til-kaptein/

klikk for å twitre
Bedrift & Kultur