city views of Oslo and Rome

Digitalisering. Look to Norway!

Eller nærmere bestemt Arcasa Arkitekter i Oslo.

Look to Norway:

Det norske arkitektfirmaet Arcasa Arkitekter i Oslo er et eksempel på en bedrift som på en bærekraftig måte har forenklet arbeidsflyten, og på den måten er garantert effektivitet i årene fremover.

Alle medarbeiderne i Arcasa sitter sammen i et stort kontorfellesskap i en gammel murbygning ved Akerselva i Oslo. En sentral målsetting for virksomheten er å ha en sammensatt stab som kan føre prosjektene hele veien fra analyse og idéfase til detaljprosjektering og gjennomføring. Utfordringen: Å gi hver enkelt tilgang til alle data og dokumenter de trenger for å utføre arbeidsoppgaver på en effektiv måte, og sikre en sømløs arbeidsflyt.

Arcasa Arkitekter

Arcasa fant en digital løsning for alle på kontoret som planlegger, skisserer og utvikler tegninger. Teknisk tegner Karin Kristiansen forteller:

– Det skjer ukentlig at det er behov for å lete frem gamle tegninger i forbindelse med ombygging, rehabilitering eller annet, derfor har vi gjennomført et arkivprosjekt der et større antall esker med gammelt materiale er skannet inn og OCR-lest slik at all informasjon nå er søkbar i det digitale dokumentsystemet eller søkeverktøyet. Digital tilgang og søk er klart tidsbesparende, og her kom virkelig programvare-løsningen fra Konica Minolta til sin rett.

 

Arbeidsplassen fungerer nå som et smart kontor med en ny organisasjon og infrastruktur som gjør flaskehalser og inkompatible grensesnitt noe som hører fortiden til. Ikke bare når det gjelder dokumenthåndtering, men også for skanning, kopiering og utskrift. Alle har enkel tilgang til alt de trenger i arbeidshverdagen. Dette gir en gjensidig oversikt over kundemøter og planer i store prosjekter.

Analoge løsninger er symbolske for fortiden

Sentrale grensesnitt for informasjonsutveksling og digitale verktøy for kontorkommunikasjon i individuelle grupper og store kontorsamfunn forenkler arbeidshverdag. Jonathan Grudin, hovedforsker ved Microsoft,knytter teknologisk utvikling ned til individet i fremtiden: «Folks behov vil skape fremtidens arbeidsoppgaver, i stedet for å bli opplært til dem. Og teknologi spiller allerede en avgjørende rolle i dag.» Som alle vet; det vi gjør i dag reflekterer fremtiden.

 

 

 

Look to Norway #digitalisering #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/hvilke-land-ligger-foran/

klikk for å twitre
Bedrift & Kultur