Fra sjef til trener!

En leder på toppen. Beslutninger sendes ned fra topp til bunn. Det er fortsatt situasjonen i mange selskaper, fra små og mellomstore bedrifter til store internasjonale aktører.

Kan beslutningsprosesser fordeles annerledes for kundens beste?

Nye komplekse oppgaver blir lagt under det tradisjonelle ledelsesansvaret, og den klassiske «kommando og kontroll» er blitt «trene & involvere». De som tidligere har gitt instrukser og ventet på resultater, involverer nå sine ansatte i beslutninger fra tidlig fase. Begrepet bedriftskultur pleide å stå for en arbeidsform og et hieraki som alle ansatte måtte følge. Flere og flere ledere anerkjenner nå at involvering i beslutninger og medarbeidertilfredshet hører sammen, og bidrar til selskapets langsiktige suksess.

 

Gårsdagens vs dagens sjefer

Gårsdagens vs dagens sjefer

Endring av ledelsesansvar fører ikke til tap av autoritet

Dagens ledere er overordnede som er der for sitt team, og som ikke står i veien sine medarbeidere. Medarbeidere blir respektert og verdsatt som kompetente rådgivere. Selvfølgelig vil vesentlige lederbeslutninger fortsatt være en del av fremtidige selskaper. Men hver enkelt medarbeider lærer best når hun eller han er klar til å ta ansvar for sine egne handlinger, for teamet sitt og for bedriften.

Ingeniør Torsten Osthus, grunnlegger og administrerende direktør i det internasjonale selskapet Osthus GmbH har full tillit til det enkle og likevel krevende prinsippet i hans firma:

«Medarbeiderne opptrer selvstendig når deres leder ikke lenger blokkerer deres vei.»

Team & Transformasjon