Fem kjennetegn på en innovativ leder

I 2019 intervjuet PricewaterhouseCoopers om lag 1400 administrerende direktører. I Intervjuene kom man frem til disse 5 nødvendige kvalitetene hos ledere som er endringsvillige. Vi har lagt til noen små, men nyttige tips!


1. Fleksibel

Ganske så selvfølgelig, men dog viktig! Ledere som er åpen for innovasjon frykter ikke det nye og det som er «mot normalt». I dagens bedrifter gjenkjennes dette ofte ved å være åpen for en digital utvikling, og er kanskje helst en forkjemper for dette. En fleksibel leder elsker å gjøre ting annerledes. Han eller hun arbeider stadig på nye måter, lar seg inspirere av andre og prøver ut nye ting. I tillegg er han eller hun ganske uredd for å feile. 

Tips: Se bestandig etter nye måter å gjøre ting på. 

2. Emosjonell Intelligent, EI

EQ er ikke mindre viktig som IQ. I dag er det mulig å forbedre kunnskap og ferdigheter, men det er mer utfordrende å øke EQ. Når vi snakker om emosjonell intelligens mener vi evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser og emosjoner, å skille mellom dem og bruke denne informasjonen i tenkning og handlinger. Det betyr at lederen må kunne lese ”følelsenes språk” – og håndtere det, både i storm og stillhet.  

Tips: Reflekter over grunnene til positive og negative resultater. Ikke se kun på harde fakta og tall, men på hva som rører seg blant de ansatte.

3. Involverende

En leder med denne kvalifikasjonen er engasjert i både faget og sine medarbeidere, og bruker tid på å jobber i og med teamet. Dette er gjør han eller hun for å skape eieforhold til prosjektet og føle ansvar for resultatet. Hvert teammedlem må forstå årsakene til endringene og hvordan de kan dra nytte av disse handlingene.

Tips: Når nye muligheter dukker opp, involver hele teamet! Hele gruppa må være med på endringene.

4. Inspirerende og troverdig

Har du tenkt på dette?: Ofte følger ikke folk lederen; de følger den første følgeren. Denne forståelsen er avgjørende for implementering av endringer i teamet. Stol på disse menneskene og finn ambassadørene som vil stå opp for deg og følge deg. Vis dem at de kan stole på deg og la de føle at de kan lære deg noe. Da vil de bli inspirert av din visjon, ditt lederskap og promotere deg blant andre.

Tips: Inspirer og bli inspirert av lojale følgere. 

5. Effektiv

Mange tenker at en effektiv leder er en som jobber dag og natt, 24/7, og har evnen til «å få ting gjort». Men realiteten er at hvis teamet ikke får gjort ting, får ikke lederen ting gjort. En effektiv leder vet at bærekraftighet og gode resultater ikke skjer uten at teamet er effektivt. Han eller hun gjør ikke jobben for teamet sitt, men sørger for at et godt arbeidsmiljø slik at hele teamet bidrar.

Tips: Et «happy» team er et suksess-team. Selvfølgelig kan du ikke gå rundt å gjøre alle glade hele tiden. Likevel, hvis du er en leder, må du i det minste sikre et sunt arbeidsmiljø. Teamet ditt trenger å føle tilfredshet selv under endringer.

 

Om du er er klar for å digitalisere, kan du ta en titt her! vi har løsningene som gjør digitalisering til en enkel og «smooth» prosess.  

Mer fra Konica minolta her!

 

Fem kvaliteter hos en endringsvillig leder #digitalisering: hvordan ikke henge igjen i fortiden #KonicaMinoltablogg https://job-wizards.com/no/fem-kvaliteter-en-innovativ-leder-innehar/

klikk for å twitre
Team & Transformasjon