If you want to stay digitally fit, you have to train you digital competences

Digital kompetanse – bedre dag for dag. (Del 2 av 3 blogger)

Gode dataferdigheter? Det er en del av det. Men digital kompetanse har først og fremst blitt en kompleks, kulturell ferdighet som absolutt bør tilegnes. Alle som ønsker et aktivt, trygt yrkesliv i det digitale havet i det 21. århundret, gjør klokt i å svømme digitale treningsrunder regelmessig for å øve opp de ulike kompetanseområdene.

Digital kompetanse  (Del 1 av 3)
Digital kompetanse – bedre dag for dag. (Del 1 av 3)

Kompetansepakken for arbeidslivet i det 21. århundret er klar. Den dekker fem ulike områder:

  • informasjon, data og databehandling
  • kommunikasjon og teamarbeid (samarbeid)
  • produksjon av digitalt innhold
  • sikkerhet
  • teknisk problemløsning

Pakken er satt sammen av EU-kommisjonen i rammeverket DigComp 2.1, som vi allerede har presentert.

Digital kompetanse – et bredt grunnlag for fremtiden

«Gode datakunnskaper ønskes» var et vanlig uttrykk i stillingsannonser for ikke så lenge siden, og budskapet var at du burde kunne bruke en datamaskin. Dagens digitale kompetanse dekker derimot fem kjerneområder og handler om mye mer enn ren IT-kompetanse eller datakunnskaper. Hvert av de fem kompetanseområdene deles inn i fire kompetansenivåer, som i sin tur har to spesifikasjoner (se bildet nedenfor): Grunnleggende (nivå 1 og 2), Middels (3 og 4) Avansert (5 og 6) og Svært spesialisert (7 og 8).

Digitalisering: Start med enkle oppgaver – og bli bedre

Vi kjenner vel oss alle igjen: et nytt kassasystem i butikken, et nytt dataprogram for regnskapsføring, en ny maskin på fabrikken, eller en ny database på salgsavdelingen. Du og de ansatte er kanskje kjent med noen av de enkle oppgavene, kommandoene og applikasjonene som er involvert, mens andre fremstår som komplekse og utilgjengelige i begynnelsen. Men så snart den første opplæringsøkten for det nye programmet eller enheten er i gang, og en ekspert forklarer deg det du trenger, forstår du hvordan den nye arbeidsmetoden skal foregå. Ideelt sett er det også rom for diskusjon når ansatte læres opp eller introduseres for de nye systemene.

Digital kompetanse er nøkkelen i fremtidig arbeidsliv. #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/digital-kompetanse-bedre-dag-for-dag-del-2-av-3-blogger/

klikk for å twitre

Innovasjon: mentorprogrammer med potensial for fremtiden

Enkelte ganger støttes læringsprosessen med mentorprogrammer, noe som er tilfellet hos det internasjonale holdingselskapet BENTELER med hovedkontor i Salzburg. Selskapet, som har rundt 30 000 ansatte i ca. 40 land, har spesialkompetanse innen materialer, produksjon og teknologi for bilindustrien, stål/rør og distribusjonssektoren. Det oppmuntres til overføring av tverrfaglig kunnskap helt fra starten, slik at alle i selskapet kan få en dypere forståelse av de ulike avdelingene. Hos BENTELER innebærer dette det vellykkede konseptet «lærling lærer læring», hvor alle unge ansatte videreformidler ekspertisen sin. En vurdering viser at denne prosessen fungerer svært bra. Denne gode ideen er et eksempel på hvordan digital kunnskap kan bygges opp som fra Grunnleggende (nivå 1 og 2) til videre spesialisering.

Industri 4.0 – læring på nye nivåer og nye måter

Et eksempel på hvordan bedre digital kompetanse innen IT-sikkerhet kan oppnås, finner vi hos Deutsche Telekom AG. Selskapet har rundt 226 000 ansatte, og over halvparten av dem befinner seg utenfor Tyskland. Ulike generasjoner arbeider side om side i selskapet: både unge nyansatte, som er digitalt innfødte og dermed for det meste har solid, digital kompetanse, og ansatte som har vært lenge i selskapet, har fagopplæring, vært lærlinger eller har en universitetsgrad og har senere fullført ulike former for etterutdanning. Ettersom IT-sikkerhet og sikkerhetseksperter etterspørres stadig mer, har Telekom introdusert en «utdanningskjede» med ulike opplæringsprogrammer for å utdanne svært spesialiserte fagfolk innen cybersikkerhet. Utdanningskjeden omfatter ulike lærlingprogrammer, opplærings- og studieforløp samt seminarer, praktiske oppgaver og prosjekter. Ansatte fikk intern opplæring innen digitale kompetanse i gjennomsnitt 3,6 dager i året (tall fra 2015), og det ble arrangert ca. 32 000 seminarer. Dette er et inspirerende eksempel som viser hvordan økt kompetansetilegnelse kan organiseres i selskaper (nivå 3 og 4).

DigComp 2.1: eight proficiency levels of digital competence

DigComp 2.1: eight proficiency levels of digital competence

Digital kompetanse – et nøkkelknippe for fremtiden

Når du ser på de fem kompetanseområdene, de ulike DigComp 2.1-kompetansenivåene (fra Grunnleggende til Svært spesialisert) og nøkkelbegrepene, er det flere ting som blir klart: Datakunnskaper er avlegges – digitaliseringen hever listen både for enkeltpersoner og selskaper. Oppgavene og problemene som må håndteres i fremtiden, blir stadig mer komplekse. Samtidig er tilegnelse av digital kompetanse en gradvis forståelse av hva digitalisering fører til i samfunnet og arbeidslivet akkurat nå – både på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Digital kompetanse – bedre dag for dag: del III

Fremtidens arbeidsliv krever spesialiserte og svært spesialiserte ansatte og ledere, som tar initiativ og bidrar aktivt og kreativt for å forme morgendagens digitale arbeidsprosesser. De nye ideene og problemtilnærmingene må tilpasses en stadig mer kompleks verden. I del III av bloggen utdyper vi dette temaet videre.

Digital kompetanse – bedre dag for dag.  (Del 3 av 3 blogger)
Digital kompetanse – bedre dag for dag. (Del 3 av 3 blogger)
Fremtid & Kompetanse