If you want to stay digitally fit, you have to train your digital competences.

Digital kompetanse (Del 1 av 3)

Vil du svømme i det digitale havet i fremtiden, kan du ikke ha vannskrekk. Og du må gjøre mer enn å bare dyppe tærne i vannet. Digital kompetanse etterspørres, men hva er det egentlig? EU-kommisjonen har kommet med en viktig, informativ oppdatering, og argumenterer for opplæring og mer utdanning.

Eksperter innen utdanning og arbeidsmarkedet er enige: I det 21. århundret er digital kompetanse en kulturell ferdighet som alle bør kunne på lik linje med lesing og skriving.

Hva er digital kompetanse egentlig?

Når det gjelder diskusjonen rundt selve begrepet, er flere ulike definisjonsforsøk i bruk. Digital kompetanse går også under ulike navn, for eksempel informasjons-, internett- og mediekompetanse. Forfatterne av EUs rammeverk har tatt for seg de ulike aspektene, og har laget en illustrasjon som gjør digital kompetanse forståelig. Forsiden av brosjyren viser det digitale havet og en person som sitter på en åpen pc-skjerm, som er formet som en klippe. Personen ser ut mot en bøye – klar til å hoppe i vannet og lære mer om det digitale havet.

Cover of DigComp 2.1 – The Digital Competence Framework for Citizens

DigComp 2.1 - The Digital Competence Framework for Citizens

The Digital Competence Framework for Citizens, published by the European Commission, aims to provide evidence-based scientific support to the European policymaking process and has become a reference for the development and strategic planning of digital competence initiatives.

Hold tritt med Industri 4.0 og digitalisering

Digitalisering og Industri 4.0 har allerede brakt med seg store forandringer i hverdagen vår og sfæren rundt informasjon og arbeid. Likevel har ikke de tallrike endringene blitt tydelige og forståelige for oss. Derfor er det ekstra viktig å være oppmerksom på de mange innovasjonene og den store, nye informasjonsmengden. For å klare det trenger du digital kompetanse. Hva dette faktisk innebærer, har forfatterne bak rammeverket definert ved hjelp av fem ulike kompetanseområder.

1. Informasjon og innovasjon hører sammen

Kompetanseområde 1 omfatter informasjon, data og databehandling. Hvis du vil holde tritt med den nyeste utviklingen innen fagfeltet ditt, uansett om du arbeider innen vitenskap, håndverk eller industri, må du kunne søke etter informasjon på internett med ulike søkemotorer, og du må kunne filtrere bort, vurdere og håndtere store mengder data, innhold og søkeresultater.

2. Kommunikasjon og prosjektledelse i fremtiden

Kompetanseområdet 2 omfatter kommunikasjon og samarbeid – viktige ferdigheter for fremtidens prosjektledelse. Kommunikasjon via e-post, smarttelefon og VoIP, f.eks. Skype, er naturligvis allerede i bruk, men data og innhold utveksles og deles mer i arbeidslivet også. Stadig flere tjenester, både hos banker, sykehus og kommuneadministrasjoner, håndteres digitalt. Kommunikasjon med digitale verktøy følger visse regler, som ofte kalles «nettikette».

3. Aktiv deltakelse på internett med eget innhold

Kompetanseområde 3 omfatter alle ferdigheter knyttet til produksjon av digitalt innhold. Tekster, tabeller, bilder, illustrasjoner, lydfiler, videoer og opplæringer er innhold som utvikles, produseres og integreres i eksisterende strukturer. I denne sammenheng bør du kjenne til spørsmålene rundt opphavsrett og lisens. Grunnleggende programmeringsferdigheter er også nyttig.

Digital kompetanse etterspørres, men hva er det egentlig? Den europeiske oppdateringen. #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/digital-competence-improve-step-by-step-part-1-of-3-blogs/

klikk for å twitre

4. På den sikre siden – ny bedriftskultur og personalutvikling

Kompetanseområde 4 omfatter sikkerhet, altså et svært viktig emne innen bedriftskultur og personalutvikling. Her dreier det seg om effektiv beskyttelse av printere, innholdet og applikasjonene dine slik at bedriftens data (og personopplysninger, naturligvis) om f.eks. ansatte eller kunder ikke kan stjeles (hackes). EU-kommisjonen inkluderer også beskyttelse av helse og velvære (inkludert viktige energisparingstiltak) i dette området, ettersom vi har blitt klar over at omfattende bruk av digitale teknologier kan være helseskadelig. Ansvarlige ledere holder øye med digital sikkerhet.

5. Problemer som må løses

Kompetanseområde 5 dekker alle ferdigheter knyttet til problemløsning, fordi forfatterne har innsett at tekniske problemer av alle slag er en naturlig del av digitaliseringen og det digitale havet, akkurat som fiskene i sjøen. Nye enheter, programmer og applikasjoner krever flere og flere nye ferdigheter, og overgangen skjer sjelden uten klabb og babb. I kjølvannet av den digitale evolusjonen har det blitt mer eller mindre en selvfølge at alle, enten de er privatpersoner, ansatte eller en del av ledelsen, stadig støter på hull i sin egen kunnskap slik at de må oppdatere den digitale kompetansen med jevne mellomrom. Ideelt sett hjelper de kolleger og andre også.

Digital kompetanse – bedre dag for dag: del 2 og del 3

Har du lyst å lære mer om digital kompetanse? I del 2 går vi gjennom det grunnleggende og middels avanserte nivået for digital kompetanse, mens del 3 tar for seg de avanserte og svært spesialiserte nivåene.

 

Fremtid & Kompetanse