Dette nummeret er ikke i bruk…

Den digitale arbeidskulturen forandrer kontoret. Vegger rives, skrivebord ryddes og fasttelefoner fjernes. Meningen er å skape smidige arbeidsplasser – mobile, fleksible og uten hierarki. Dette er allerede standard hos British Airways og Philips, og på vei inn hos Volkswagen.

I flere tiår har kontoret vært selve statussymbolet på en vellykket karriere. Dine fire vegger, skrivebordet med nedlasset arbeid og fasttelefonen med eget internnummer. Jo større skjerm, jo viktigere er du. I dag er denne arbeidsplassen utrydningstruet. Den er i utakt med tiden. Den står i sterk kontrast til innovative selskapers visjon om digitalt arbeidsliv: Den er ikke åpen, ikke mobil og ikke fleksibel. Telefonen på skrivebordet har blitt symbolet på den gamle, analoge arbeidskulturen. Den har blitt overflødig for fremtiden.

British Airways: Jobber bedre og raskere sammen

De ansatte i Waterside-bygget, British Airways’ hovedkontor ved Heathrow Airport, har ikke sett en fasttelefon på godt over fem år. De personlige skrivebordene i det åpne kontorlandskapet forsvant enda tidligere: Hot-desking-prinsippet har vært på plass siden det nye bygget åpnet i 1998. British Airways var en pioner innen dette feltet. Hot-desking betyr at det er færre pulter enn ansatte. Dette reduserer kostnadene og gjør det mulig å få plass til flere ansatte på samme areal, ettersom ikke alle er eller trenger å være på kontoret hver dag. De som ikke finner en ledig pult, kan jobbe i kantinen eller vestibylen. Ansatte sier at arbeidskulturen i British Airways er basert på møter, interaksjon, vurdering av ting i fellesskap og uformell kommunikasjon over en kopp kaffe. Teknologien som passer denne formen for fleksibelt, mobilt arbeid, har blitt introdusert gradvis siden 2010. Først ble wi-fi introdusert i hele bygget, så forsvant bordtelefonene fra avdeling etter avdeling, og alle ansatte fikk bærbare datamaskiner og smarttelefoner. Skype for Business og Yammer ble grunnleggende kommunikasjonsverktøy. I følge interne kilder var dette en radikal omveltning for noen, men fordelene med åpen arbeidskultur og transparent kommunikasjon gjorde seg raskt gjeldende slik at endringene ble akseptert. Avhengig av prosjektet eller oppgaven setter de ansatte seg enten ved pultene, eller går for å diskutere ting i et av møterommene med glassvindu. Sjefen sitter innen rekkevidde og er klar for spørsmål, ideer eller problemer, og kan på sin side få raskt kontakt med teamet. Kontoret skal være ryddig og fint på slutten av dagen. Alle legger dokumentene og den bærbare datamaskinen i et personlig skap, og tar tingene ut igjen neste morgen.

Philips: Former fremtidens arbeid sammen

Det nederlandske aksjeselskapet begynte implementeringen av «‘Workplace Innovation»-konseptet på kontorene i Eindhoven og New Delhi i 2009. Siden den gang har Philips utviklet et nytt, fleksibelt arbeidsmiljø under dette mottoet, som streber etter å øke de ansattes produktivitet, inspirasjon og kreativitet. I mellomtiden har over 30 kontorer verden over blitt omorganisert etter dette prinsippet. Som en del av denne fornyelsen er over 30 000 ansatte nå uten fasttelefon. Den nye arbeidsmodellen fikk plass i hovedkontoret for Tyskland, Østerrike og Sveits i Hamburgs Fuhlsbüttel-distriktet i 2015. Her ble fasttelefonen fjernet fra skrivebordet til 1000 ansatte. Prosessen var ikke gjort over natten, men tok tre år. «Det var mange som tvilte på det nye konseptet. Vi hadde åpne møter, diskusjoner og samtaler, snakket med hverandre og involverte de ansatte for å forberede overgangen», forklarer Sebastian Lindemann, Head of Corporate Communication for D/A/CH ved Philips i Hamburg. Ett av målene med endringene var mer effektiv bruk av kontorplassen. Dette er nok et kontor med færre pulter enn ansatte. Tidligere var det totale arealet 22 000 m2, men i dag er 13 500 m2 tilstrekkelig for 1000 ansatte.

Resultatet er at den interne kommunikasjonen og samarbeidet mellom team og avdelinger er endret betraktelig. Skype for Business brukes i stedet for telefonkonferanser, og selskapets sosiale nettverk, basert på IBM Connect og en intern YouTube-kanal, er de viktigste verktøyene for intern kommunikasjon. De ansatte bestemmer når de trenger å være på kontoret og når de foretrekker å jobbe hjemmefra. Alle kan nås på mobiltelefon når som helst – uansett hvor de jobber for øyeblikket. Kontoret er åpent kl. 06.00–22.00. Det er ingen faste arbeidstider. Den nye friheten har blitt godt mottatt. For at dette arbeidet skal lykkes, er tilliten til de ansattes ansvarsfølelse og evne til organisering av eget arbeid en forutsetning, påpeker Sebastian Lindemann. Ledelsen og de ansatte endrer, finjusterer og videreutvikler stadig konseptet.

En motsetning til British Airways og Philips er Analogt Kontor og deres kontroversielle konsept «Digital detox».

Graphic shows the growth of mobile staff worldwide

Mobile medarbeidere og arbeidsplasser

Jobb & Rom