A person sits at a desk in front of a laptop and works.

Kontor vs. hjemmekontor. Hva er best?

Alle har ulike ideer om hva som er den perfekte arbeidsplassen. Noen liker å jobbe hjemmefra, mens andre liker å gå på kontoret om morgenen og komme hjem om kvelden. Begge leirene har rikelig med gode argumenter. Så hvem har rett? Begge to!

Trenden med hjemmekontor begynte i USA på 80-tallet og har siden den gang spredt seg internasjonalt. å jobbe hjemmefra. IT-selskaper, som IBM og Hewlett-Packard, har publisert fordelene. I perioder arbeidet 40 % av IBMs ansatte hjemmefra. Mens ansatte i Europa i stadig større grad oppdager fordelene med hjemmekontor, har utviklingen i Nord-Amerika bremset. I følge statistikkportalen Statista foretrekker 41 % av kontoransatt i Tyskland å jobbe hjemmefra noen dager i uken. Kun 28 % vil bare jobbe på bedriftskontoret, og bare 20 % vil kun jobbe på hjemmekontoret.

Vi spurte to bedriftsansatte om hva som driver dem og hvilke fordeler og ulemper de ser.

Our interview partners

Frauke Milbrecht
Frauke Milbrecht liker å jobbe hjemmefra. Hun har jobbet som Global Customer Experience Leader på  Nexans global hovedkontor i Paris siden våren 2017. Hun har 7 års erfaring med hjemmekontor, og jobber hjemmefra som regel 3 uker i måneden.

Frauke Milbrecht – Global Customer Experience Leader at Nexans Global Headquarters Paris

Elena Simutenkova
Elena Simutenkova foretrekker å jobbe fra kontoret. Hun er Marketing Manager for Kitchen Appliances i Philips iParis.

Elena Simutenkova – Marketing Manager for Kitchen Appliances at Philips France in Paris.

Hvordan deler du opp arbeidstiden?

Elena Simutenkova:
«50 % administrasjon, med andre ord fremtidsutsikter og planlegging, evaluering og optimering av prestasjon.
25 % innsikt i kunder og marked for å utvikle relevante regionale porteføljer og posisjonering, inkludert kundespesifikke aktiveringsstrategier.
25 % ekstern og intern presentasjon av kategorier og produktlanseringer
for kunder og presse.»

Frauke Milbrecht:
«For meg er det halvparten stille arbeid og halvparten interaksjon.
Oppdelingen er slik:
10 % koordinering og ledelse av teamet mitt, 20 % interaksjon med kolleger fra avdelingen for å koordinere felles prosjekter, 20 % interaksjon med kolleger fra andre avdelinger verden over, 30 % strategiarbeid, omorganisering av arbeidsmetoder innad i bedriften og 20 % driftsarbeid.»

En studie* viser at folk som jobber hjemmefra, er 13 % mer effektive. Frauke, er du mer effektiv på hjemmekontoret?

Frauke Milbrecht:
«Ja! Men det å jobbe hjemmefra krever disiplin. Særlig ved møter, som holdes via Skype. De viktigste punktene er: Møt presis! Vær forberedt!
Du må sjekke hvem som er de riktige personene for samtalen. Effektive forberedelser og bearbeidelse i etterkant er viktig. Skype-møtene er mye mer konsentrerte enn møtene på kontoret. De er ekstra fokuserte når det er mange som møtes på Skype.»

Elena Simutenkova:
«Jeg har litt erfaring med å jobbe hjemmefra, for bedriften vår tillater 1–3 dager på hjemmekontoret i måneden. Fordelen er at jeg ikke trenger å reise til kontoret, og at jeg kan fokusere fullt og helt på de analytiske oppgavene uten å bli distrahert. Fra et personlig ståsted liker jeg å jobbe hjemme i pyjamas, og jeg liker å ta en joggetur før jobb eller i lunsjpausen. Jeg utnytter tid og energi som ellers ville ha gått med til å reise til jobben.»

Frauke Milbrecht:
«Når jeg jobber hjemmefra, syns jeg det er vanskelig å legge inn små pauser.
Noen ganger får jeg tunnelsyn. Derfor har jeg tenkt å lage faste rutiner når jeg jobber hjemme, f.eks.: spise frokost på kjøkkenet og deretter gå og jobbe på et annet rom.»

Elena, hva er ulempene ved å jobbe hjemmefra?

Elena Simutenkova:
«Du kan ikke samhandle med kolleger eller be om råd ansikt til ansikt. Teknologi kan ikke erstatte direkte kommunikasjon med en kollega. Når jeg jobber hjemme, gafler jeg ned noe foran pc-en i stedet for å spise skikkelig lunsj. Jeg elsker oppstartskulturen på kontoret, hvor jeg både kan jobbe konsentrert og ta pauser og snakke med kolleger.»

Frauke, hvilken gulrot trenger du for å stille på kontoret hver dag igjen?

Frauke Milbrecht:
«Eget kontor! Jeg savner ikke å ha kolleger på nabopulten eller i pauserommet.»

Hvilken retning blåser vinden i fremtiden?

Elena Simutenkova:
«Bedriften vår støtter hjemmekontoret stadig mer. Vi er også på vei til å bli en flexi-desk-bedrift, det vil si at alle står fritt til å velge forskjellige kontorpulter hver dag. Jeg tror vi får større valgfrihet i fremtiden slik at vi kan bestemme om vi vil jobbe hjemme eller på kontoret. Da kommer kontoret til å bli ideelt – et inspirerende møtested for gjensidig støtte hvor bedriften støtter de ansatte.»

Frauke Milbrecht:
«Hjemmekontoret har blitt mer akseptert og kommer til å bli mer vanlig. Og det støtter overgangen fra fast arbeidstid til effektiv arbeidstid. Arbeidsgiverens ansvar blir å sørge for en praktisk infrastruktur. Og de må sørge for seriøst tilsyn slik at folk ikke sliter seg ut.»

Hjemmekontor eller ikke, Konica Minolta konsept Fremtidens arbeidplass moderniserer og effektiviserer måten vi jobber på. Uansett hvor du velger å jobbe fra.

 

Er hjemmekontor det nye kontoret? Digitalisering endrer måten vi jobber på. ’ https://www.goo.gl/bGOaCZ #jobwizards #KMblogg https://job-wizards.com/no/den-perfekte-arbeidsplassen-to-ulike-synspunkt/

klikk for å twitre