Virtual Reality, Augmented Reality, Future of work, Transformation

Slik flyter virkelige og virtuelle verdener sammen

Virtuell og utvidet virkelighet flyter stadig mer sammen, og virtuell og utvidet virkelighet har lenge vært mer enn gimmicker. Matthias Greiner, IT-ekspert innen utvidet virkelighet ved Konica Minolta, forklarer hvordan ny teknologi endrer arbeidet vårt i fremtiden.

Portrett

AR-ekspert Matthias Greiner
Matthias Greiner er ekspert innen utvidet og virtuell virkelighet ved Konica Minolta Business Innovation Centre i München. Fra 2008 til 2016 arbeidet han som Senior Platform Manager ved AR-oppstartsselskapet Metaio, som i dag eies av Apple. Som Business Development Manager for Emerging Technologies ved Konica Minolta er Matthias Greiner ansvarlig for  forretningsmodeller innen teknologier som AR og VR.

Matthias Greiner, Augmented Reality and Virtual Reality Expert from Konica Minolta

Greiner, de siste ti årene har du vært sterkt involvert i virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og blandet virkelighet, pluss aktuelle virtuelle teknologier, f.eks. VR-briller. Hva handler dette egentlig om?

Matthias Greiner: Begrepet «blandet virkelighet» beskriver ideen og den pågående utviklingen hvor realitet og virtuell realitet smelter sammen og blandes med hverandre. I 2016 lagde det amerikanske oppstartselskapet Magic Leap en spektakulær video, som viser hvordan vi kan forestille oss dette. Tenk deg en gymsal hvor skoleelevene sitter i den ene enden av en tom bane og ser på … virkeligheten. Midt i denne virkelige gymsalen dukker plutselig en gigantisk, datagenerert virtuell hval opp av gulvet. Hvalen er ikke virkelig, selv om den absolutt er realistisk, men eksisterer bare i den virtuelle virkeligheten. Tilskuerne i gymsalen, som har på seg hodetelefoner for utvidet virkelighet (en slags VR-briller) opplever at de to virkelighetene blandes sammen. Gymsalen utvides med virtuelle elementer, som skaper den utvidede virkeligheten.

Hvis vi ser bort fra hvor spektakulært dette er – er det egentlig en god idé å blande virkelighet og virtuell virkelighet?

Matthias Greiner: Ta en titt på kontoret ditt: Du har telefon, datamaskin, smarttelefon, skriver og kunst på veggene – og en utrolig mengde digital informasjon om hvert eneste element i virkeligheten, f.eks. om materiale, opprinnelse, pris, tekniske detaljer og egenskaper, andres vurderinger osv. Utvidet virkelighet handler om å gjøre denne digitale tilleggsinformasjonen synlig for folk slik at den kan brukes direkte. Frem til i dag har vi søkt opp denne informasjonen på datamaskinen eller smarttelefonen. Dette er dagens grensesnitt mellom virkeligheten og den digitale verden. Ideen bak utvidet virkelighet er å vise den digitalt tilgjengelige informasjonen som en selvfølge, uten å måtte søke etter den på smarttelefonen. Samtidig bør informasjonen fremstilles så naturlig som mulig. Datamaskiner og smarttelefoner er todimensjonale grensesnitt, mens 3D-avbildning er mer naturlig. Dette er grunnen til at spesialistene, inkludert oss ved Konica Minolta, jobber med databriller og hodesett for å få til dette.

Ved IT kessel.17, en messe for IT-trender og innovasjon, forklarte du hvordan blandet virkelighet og nye teknologier kommer til å forandre arbeidsdagen.

Matthias Greiner: Det stemmer. Men jeg bør legge til at dette er et ekstremt komplekst tema, for det er ikke bare snakk om én teknologi per sektor og produksjonsmiljø, men mange forskjellige teknologier. Under konstruksjonen av nye maskiner og enheter, for eksempel, kan konstruksjonsdata og designutkast visualiseres direkte i 3D og diskuteres. Innen smart logistikk kan nyttig tilleggsinformasjon og arbeidsinstrukser integreres direkte i brukerens synsfelt via smartbriller. Ved hjelp av virtuell navigasjonsassistanse kan smarttelefonbrukere navigere seg gjennom produksjonsanlegg, kontorbygg og fabrikker, eller finne verktøy, maskindeler eller andre ting de leter etter uten å sløse bort tiden eller bli frustrert. Under opplærings- og lærlingprogrammer når man læringsmålene opptil 30 % raskere via virtuell virkelighet. Vi finner også interessante bruksområder innen service og vedlikehold. Jo mer naturlig og brukervennlig vi presenterer de digitale dataene via skreddersydde grensesnitt, jo mer effektivt og sikkert blir arbeidet i fremtiden.

Så vår aktuelle oppfatning av virkeligheten bør optimeres med virtuelle inndata?

Matthias Greiner: Det er ideen, men la oss være ærlige: På enkelte områder er det langt igjen før vi kan snakke om praktisk, problemfri bruk. Hval-videoen er fantastisk, men vi må ikke glemme at mange produksjons- og bruksområder innen utvidet virkelighet er svært komplekse teknisk sett. Tross alt handler det ikke om underholdning, men om å klare å tilføre fremtidens arbeidsliv verdier. Det er ikke alltid lett, særlig innen produksjon og profesjonsområder.

Hvilke land er pionerer innen ny teknologi?

Matthias Greiner: Det skjer mye på oppstartsområdet i Europa, f.eks. i Tyskland, Østerrike, Frankrike og Storbritannia, men også i Nederland, Polen og Tsjekkia. Vi ser likevel at vellykkede oppstartsselskaper ofte selges til USA.

Hvilken personlig erfaring har du med brukernes reaksjoner på de nye, virtuelle teknologiene?

Matthias Greiner: Det avhenger av hvor mye kontakt folk allerede har hatt med den nye teknologien. I begynnelsen er det ofte en stor «wow»-effekt og mye entusiasme. Når det gjelder integreringen av utvidet virkelighet i det daglige arbeidet, fokuserer brukerne mest på praktiske spørsmål, f.eks. optiske forhold og hvorvidt produktet egner seg. Dessverre har ikke disse problemene en tilfredsstillende løsning ennå.

Så er folk klar for blandet virkelighet?

Matthias Greiner: Jeg tror det. Digitale data og digitalt innhold er tross alt allerede her i prinsippet – men for øyeblikket bruker vi det bare på mobiler, nettbrett og lignende. Det er ofte tidkrevende. Ideen er å få all denne interessante, spennende tilleggsinformasjonen direkte inn i synsfeltet i den rette konteksten. Utfordringen fremover for AR-ekspertene er å lage tilsvarende intelligente grensesnitt, f.eks. smartbriller eller hodetelefoner, og finne ut hvordan digital informasjon kan presenteres så naturlig at den faktisk blir nyttig for oss – uten at vi blir distrahert eller overveldet av den virtuelle tilleggsinformasjonen. Og vi har naturligvis alle et ansvar for å skape nyttige og fornuftige applikasjoner for utvidet virkelighet for folk i fremtiden – uansett om det gjelder produksjonsprosesser innen Industri 4.0, opplæring eller spørsmål knyttet til design, sikkerhet og helse. Ved Konica Minolta har vi jobbet i flere år for å videreutvikle og finpusse nyttige applikasjoner. Målet vårt er å overvinne dagens hindringer så snart som mulig og gjøre AR-applikasjonene brukbare i dagliglivet.

Deg & Meg