Enkle grep for et grønnere kontor

Hvordan skape et grønt kontor? Her er våre råd og tips som vi selv forsøker å etterfølge!


Bærekraft fremmer innovasjon

Bedrifter med fremtidsutsikter, tenker ikke bare på selskapets økonomiske suksess. De har også fokus på bærekraftighet. Spesielt små- og mellomstore bedrifter får en utmerket konkurransemulighet ved å tilby bærekraftig produkter og grønt engasjement. 

Fem tips for å bli et bærekraftig selskap

1. Reduser energi og strøm

Et kritisk blikk på strømforbruket i løpet av en arbeidsdag er nok til å finne raske løsninger på problemet:

 • Bruk dagslys
 • Installer LED
 • Slå av lys når ingen er i rommet
 • Fem minutter med sjokkventilasjon i stedet for lang tid med et åpent vindu i varme perioder
 • Slå av skjermer, inkludert under lunsjperioder og møter
 • Ikke bruk ventemodus
 • Slå av datamaskiner når arbeidet er ferdig
 • Slå bare på oppvaskmaskinen når den er full, og bruk deretter øko-modus

De 100 mest bærekraftige selskapene i verden 

2. Unngå unødvendig ressursbruk

Det er ikke bare energi, men også forbruket av papir, emballasjemateriale og vann som skader miljøet og selskapets miljøavtrykk. Det er like viktig å kontrollere produksjon av avfall og farlige materialer i produksjonen. Disse analysene hjelper deg med å finne ideer for å spare ressurser:

 • Papirløse møter 
 • Kun nødvendig utskrift. Eksempel:
  1. Print ut mer miljøvennlig og økonomisk: Utskrift/kopiering på begge sider bidrar av helt åpenbare grunner til redusert papirforbruk. 
  2. Innfør utskriftsbudsjetter: Bedrifter som vil benytte kraftigere metoder for å øke bevisstheten, kan også innføre utskriftsbudsjetter for enkeltbrukere eller avdelinger for å sikre en mer effektiv bruk av utskrift og i stor grad redusere unødvendig utskrift. Og det å begrense tilgangen til visse funksjoner kan også føre til økt bruk av de miljøvennlige funksjonene.
  3. Skaff deg en løsning for Følg-meg utskrift: Dette forhindrer utskrift av jobber som aldri blir hentet. Den enkelte utskriftsjobben kan bare skrives ut ved at brukeren godkjenner utskrift direkte på skriveren. Mindre uavhentet papir som til slutt havner i søpla!
  4. Demp skjermbelysningen på multifunksjonsprinteren: Jo mer strøm brukeren sparer, desto høyere vokser treet!
 • Samle sammen jobber for skrivere og kopimaskiner i stedet for å starte maskinen hele tiden
 • Legg til rette for gjenvinning av forskjellig materialer
 • Redusere vannforbruket ved å bruke regnvann

 

3. Klimavennlig mobilitet

Hver reise med bil eller fly skader miljøet. Hvis du vil gjøre forretninger bærekraftig, kan du gjøre veldig raske og svært effektive endringer:

 • Oppfordre ansatte til å bruke offentlig transport. Ledere bør gå foran som gode eksempler. La bilen stå når du skal ut i møter, ofte er det kanskje raskere å ta t-banen?
 • Kjør sammen til jobben (Carpooling)! Kjør sammen med andre som skal til samme plass, slik at kun én bil brukes. Sparer både miljøet og privatøkonomien.
 • Bruk sykkel og sørg for nok sykkelparkering og garderobe om man må skifte
 • Reis med jernbane i stedet for fly, spesielt på innenlandsturer
 • Arranger skypesamtaler i stedet for fysiske møter
 • Transporter gods med jernbane så langt det lar seg gjøre
 • Legg til rett for e-biler i parkeringshus
 • Legg til rette for hjemmekontor
 • Planlegg reisene dine, så unngår du miljøskadelige hasteløsninger.

Dette gjør planter for inneklima. Se film!

4. Skap balanse i klimaregnskapet. Kompenser for dine utslipp!

Til tross for mye god miljøinnsats er det kanskje en del prosesser i bedriften som påvirker miljøet negativt. I slike tilfeller er kompensasjon en viktig metode for å balansere ut den negative effekten. I lang tid har det vært lover som krever at selskaper med mye utslipp,  balanserer deres forstyrrelser i naturen. Eksempel: BeoPlast, det første CO2-frie produksjonsfirmaet i den tyske bilindustrien, planter frukttrær for å balansere bruken av argon i produksjonen.

 

5. Jobb klimanøytralt

Selvfølgelig krever enkelte næringer mye energi og ressurser. Konica Minolta håndterer kontinuerlig spørsmålet om hvordan selskapet kan redusere miljøbelastningen forårsaket av utskrift, og har vist trykkeribransjen at selv under disse forholdene er det måter å jobbe bærekraftig på. Siden 2009 har hele selskapet forpliktet seg til en langsiktig bærekraftstrategi. I 2050 har Konica Minolta som mål å ha redusert sine klimagassutslipp med 80%.  Konica Minolta er opptatt av å redusere vår påvirkning på miljøet samt å hjelpe våre kunder med å gjøre det samme. 

Dette er Konica Minoltas miljøstrategi

Hva gjør Konica Minolta Norge for å bidra?

 

Bedrift & Kultur