Artificial Intelligence, Big Data

AI: Truer kunstig intelligens vår arbeidsverden?

AI er overalt allerede

Hvor er AI allerede normen? Leser du denne bloggen på smarttelefonen din? Den er full av AI. Er du sikker på at alle tweets du har lest i de siste dagene, ble skrevet av mennesker? Har du brukt en maskin for å sjekke inn for ditt siste fly? Trafikklys samler inn informasjon om hvor mange biler og fotgjengere som nærmer seg dem, og hvem bør derfor få et grønt lys neste. Biler vil snart kjøre oss rundt automatisk. Konica Minoltas bizhub printere bestiller toner selv før det er helt tomt . Vi kan snakke Siri, og hun hjelper oss, prøver i alle fall, med det meste. Selv om det fortsatt er noen samtalespørsmål som ikke virker perfekt, lærer de stemmeaktiverte assistentene raskt, samler erfaring og lærer mer for neste gang med hvert spørsmål. Det stemmer, de lærer.

Som med menneskelig kunnskap trenger kunstig intelligens å samle inn stadig flere data for å ta avbalanserte beslutninger. I menneskeverden kaller vi dette erfaringer, i datamaskinverden kalles det store data. Folk lærer fra bøker, forelesninger, utveksling av erfaringer og opplever ting selv. Datamaskiner lærer av flere og flere data som vi mater dem med. Og de kan lære å lære. På denne måten kan de oppnå gode resultater i kreftdiagnose, eller bli vellykket brukt til å diagnostisere Alzheimers fra hjerneskanninger. Sommeren 2017 presenterte forskere ved Universitetet i Bari i Italia et program hvor de kan diagnostisere Alzheimers sykdom ved bruk av magnetisk resonanstomografi så mye som ti år før de første symptomene oppstår. Kunstig intelligens er den perfekte assistenten i hverdagen og arbeidet.


Hva med jobbene våre?

Ikke alle ser frem i mot en gylden fremtid. Mange er blant annet redd for at deres jobber vil forsvinne. Et konkret eksempel er Deutsche Bank, med sine 97 000 medarbeidere over hele verden i november 2017. Rundt 15 000 av disse har de siste årene blitt erklært overflødige – og halvparten av alle jobber vurderes erstattet av AI på mellomlang sikt. Ledelsens resonnement: – Vi gjør for mye manuelt arbeid, noe som gjør oss utsatt for feil og ineffektive.Spesielt kan maskinlæring eller kunstig intelligens gjøre selskapet mye mer effektivt.

Hvor er AI allerede normen?

Hvor er AI allerede normen?

AI-kollegaen i redaksjonen

Et godt eksempel på hvordan kunstig intelligens kan gjøre arbeid på en praktisk måte uten å ta bort jobber, ble testet ut av Washington Post i 2016-sommeren under olympiske leker og fortsatte deretter. Artikler om ubetydelige emner ble skrevet ved hjelp av AI, slik at journalister kan bruke mer tid til å sikre kvaliteten på viktige artikler. Redaksjonen var fornøyd med resultatene etter et år og 850 AI-skriftlige artikler.

Oppgave nummer 1: Bli immun mot angrep fra hackere

Professor Max Tegmark fra MIT Cambridge har i årevis vært intensivt involvert i utviklingen av AI og hva det betyr for menneskehetens fremtid. Han sier: – Vi må vinne løpet mellom den voksende kraften til kunstig intelligens og vår voksende kunnskap om hvordan vi skal klare AI. Han understreker viktigheten av å arbeide intensivt for å gjøre datamaskiner så immune som mulig for hackere, spesielt rundt strømforsyningssystemer, kraftverk og selvflygende fly. Han ser ikke bare risikoen, men er også optimistisk: – Det hele kan gi store fordeler. Selv i dag er det roboter som opererer mer presist enn mennesker. Og selvlæringssystemer kan forbedre medisin og annen teknologi enda raskere. For stillinger i fremtiden betyr AI generelt: – Vi må gi barna våre de riktige rådene. De bør velge karrierer som omhandler kreativitet, improvisasjon og folk.

I det siste har datainnbrudd blitt et alvorlig problem i mange virksomheter, med stor pressedekning av datatyveri og hacking, som potensielt kan forårsake skade på ulike virksomheters økonomi – spesielt gjennom brudd på GDPR-regulativet. Her kan du lese mer om hvordan Konica Minolta jobber med datasikkerhet.

Jobb & Rom